Jak zarejestrować transakcję i kto ma to zrobić?

Transakcję rejestruje osoba dająca. Kliknij w zakładkę Wymiany -> Pojedyncza wymiana. Masz do wyboru dwa sposoby wyszukiwania osób biorących – poprzez numer konta i poprzez listę użytkowników. Wybierasz użytkownika, wpisujesz wartość transakcji w alterkach, krótko opisujesz przedmiot wymiany i zatwierdzasz. To wszystko.
Możesz też zarejestrować kilka wymian (np. z różnymi osobami) za pomocą jednego formularza. W tym celu wybierz z zakładki Wymiany opcję Wielokrotna wymiana.


Kategoria:TRANSAKCJA

← Jak zarejestrować transakcję i kto ma to zrobić?

Komentarze