Czy mogę polecić lub odradzić innym korzystanie z ofert jakiejś osoby?

Tak. Służą temu wbudowane w platformę CES rekomendacje. Aby wystawić swoją opinię odwiedź zakładkę Wymiany -> Rekomendacje. Użytkownicy Wymiennika dzielą się swoimi doświadczeniami również podczas spotkań. Istnieje więc równoległy, nieoficjalny system referencji zwany popularnie pocztą pantoflową.


Kategoria:KORZYSTANIE Z OFERT

← Czy mogę polecić lub odradzić innym korzystanie z ofert jakiejś osoby?

Komentarze